Profesjonalna obsługa
systemów zgodnych z ISO

wdrażenie & utrzymywanie
ISO 9001 14001 18001 27001

Bezpieczeństwo
i Higiena Pracy

Szkolenia
Oceny ryzyka zawodowego
"Bezpieczne biuro"
pomoc w wypadkach
Reprezentowanie podczas kontroli

I wiele, wiele więcej - jeżeli chcesz się dowiedzieć w czym możemy pomóc Twojej Firmie, to zapraszam do kontaktu!

Ochrona
przeciwpożarowa

Szkolenia
Przeglądy budynków
"Bezpieczne biuro"
Ćwiczenia i treningi
Doradztwo
Reprezentowanie podczas kontroli

Ochrona
środowiska

Prowadzenie dokumentacji
Coroczna sprawozdawczość
Pomoc w pozyskiwaniu pozwoleń
Gospodarowanie odpadami
Doradztwo/b>
Reprezentowanie podczas kontroli